Introduktionsfilm

Börja här!

Den här filmen introducerar föreläsningsserien. Titta på den innan du vänder fokus till MODUL 1.

Välkommen till kursen - nu sätter vi igång att vässa dina kunskaper!

Utbildningens upplägg:

Du behöver se klart videon och svara på quizzen för att kunna slutföra modulen och fortsätta till nästa steg. Det tillvägagångssättet gäller för alla tio moduler. När du är färdig med en modul kan du närsomhelst återvända till modulen och se om filmen.

Till varje modul ingår det också att avrapportera hur du har jobbat praktiskt med innehållet från filmen. Den avrapporteringen gör du fortlöpande varefter du testar att använda dig av tips och råd från filmerna.

Slutför och fortsätt